Nieuws

Kunsten ’92 vraagt minister om extra steun

Kunsten ’92 heeft minister Van Engelshoven in een brief om een extra steunpakket voor de culturele en creatieve sector gevraagd. De belangenorganisatie voorziet dat de aangekondigde steunmaatregelen alleen niet toereikend zijn.

In Kunsten ’92 verenigen zich 370 organisaties uit de kunst-, cultuur- en erfgoedsector, inclusief de creatieve sector. De vereniging richt zich op belangenbehartiging, imagoverbetering en informatievoorziening. Daarnaast vervult Kunsten ’92 een netwerkfunctie. In het dagelijks bestuur zitten onder anderen Jan Zoet (algemeen directeur Zuiderstrandtheater en Amare) en Els van der Plas (algemeen directeur Nationale Opera & Ballet).

De brief, die ook is verzonden aan de leden van de Tweede Kamer en de Raad voor Cultuur, bevat een eerste analyse en een voorstel voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector, ‘een sector die 3,8 procent bijdraagt aan ons BNP en belangrijke aanjager is van onze economische groei’, zo stellen de ondertekenaars. De urgentie van het probleem bestaat uit het feit dat 60 procent van de werkenden in de culturele en creatieve sector zzp’er is.

In de brief benadrukt Kunsten ’92 dat het niet alleen om geld vragen gaat. Er wordt ook iets geboden. ‘Creatieven vragen niet alleen om steun, zij zetten ook graag hun kennis en innovatiekracht in om problemen op te lossen binnen de Nederlandse samenleving, die voortkomen uit de coronacrisis’, aldus de brief.

Er wordt in de brief een opsomming gegeven van aandachtsgebieden: van de positie van kunstenaars, gezelschappen en producenten die hun inkomsten per direct zien wegvallen tot die van fotografen, journalisten en zangers. Op korte termijn zijn de beroepsverenigingen, brancheorganisaties, vakbonden en werkgevers van plan een eerste inventarisatie aan de minister te overleggen van de genoemde onderdelen van de sector.

De culturele en creatieve sector vraagt de overheid om op korte termijn een ‘robuust steunpakket’ ter beschikking te hebben, zoals dat ook in andere sectoren van de economie gebeurt. Dat kan bij voorkeur in de vorm van een steunpakket dat ‘lean and mean’ is, aldus de opstellers van de brief. Over het hoe van de steunmaatregelen zeggen ze: ‘De sector bepleit als basisprincipe dat de maatregelen compenseren waar inkomsten wegvallen, zodat de ketens in stand blijven en toeleveranciers en uitvoerders/kunstenaars gecompenseerd kunnen worden.’

De volledige brief is te vinden op de website van Kunsten ’92.

Vorig artikel

Staatsoper Berlin streamt producties

Volgend artikel

Thielemann dirigeert Ariadne in Wenen

De auteur

François van den Anker

François van den Anker

François van den Anker is muziekjournalist. Hij doet verslag van de wereld van opera en lied met interviews, reportages en podcasts.