Nieuws

Opera Studio en Reisopera boos op Zijlstra

De Nationale Reisopera en Opera Studio Nederland zijn boos en verbijsterd over de bezuinigingsplannen die staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur gisteren presenteerde. De Reisopera tast in het duister over zijn toekomst, de Opera Studio lijkt helemaal te verdwijnen.

De reacties op Zijlstra's plannen zijn niet mild.

Halbe Zijlstra wil in zijn plannen € 200 miljoen bezuinigen op de cultuurbegroting, een begroting die dit jaar bijna € 490 miljoen bedraagt. Aan opera was ook een paragraaf gewijd.

De Nederlandse Opera kan blijven bestaan, maar de Nationale Reisopera en Opera Zuid moeten wellicht vechten om de positie van ‘operaproductiekern met een beperkte reistaak’ te kunnen innemen. Voor deze kern is een bedrag van € 3,5 miljoen beschikbaar.

De intendant van de Nationale Reisopera, Guus Mostart, reageert verbijsterd. ,,Het is zo laf dat in de bijlage niemand bij naam of toenaam wordt genoemd. Want nu is er nóg geen duidelijkheid. Moeten Opera Zuid en de Reisopera dan allebei een plan maken? Die we dan in februari indienen, om vervolgens maanden te wachten tot de uitslag in december 2012 en dan op 1 januari 2013 de deuren te sluiten? We plannen vier jaar vooruit!”

Mostart vervolgt: ,,Zelfs als ik ervanuit ga dat die 3,5 miljoen voor ons is, dan nog kunnen we met dat budget wel ophouden. Er zullen onslagen vallen. En wie gaat dan de 15 à 20 miljoen euro ontslagkosten betalen? Sociale Zaken? De provincie? Bovendien kost het omvormen tot ‘productiekern’ ook geld. Het is een doos van Pandora: wie weet wat er nog meer tevoorschijn komt.”

In de laatste alinea van de plannen van Zijlstra staat nog een kleine opmerking: ‘De subsidie voor de postacademiale operawerkplaats komt te vervallen’. Dit slaat op de Opera Studio Nederland. De Nederlandse Opera zal samen met de conservatoria de functie van talentontwikkeling moeten overnemen.

Hans Nieuwenhuis, directeur van de Opera Studio, reageert vanuit Estland, waar hij momenteel jurylid is bij de Klaudia Taev Competition. Twee zangers van de Opera Studio Nederland zijn doorgedrongen tot de finale, en daar is hij trots op. Hij reageert boos op het nieuws dat de Opera Studio per 1 januari 2013 geen subsidie meer krijgt.

,,We hebben twintig jaar zo hard gewerkt aan het verkrijgen van een excellent instituut. Met één strijk van een pen verdwijnt alles? De studio staat voor hoogstaande talentontwikkeling. Een grove leugen van het kabinet dat ze daar ook voor staan. Ik kan slechts zeggen: ik behoor tot de linkse elite en daar ben ik trots op. Maar misschien wordt het tijd voor ouderwets ruiten ingooien. Als je fascisten in de regering haalt, krijg je dit!”

Aan het eind van deze maand neemt Nieuwenhuis afscheid van zijn positie bij de Opera Studio.

Vorig artikel

Youtube-portret: Bo Skovhus

Volgend artikel

Domingo en Liszt vullen Concertgebouw

De auteur

Mariska van der Meij

Mariska van der Meij

8Reacties

 1. Maria
  12 juni 2011 at 16:50

  Ik vind het ook vreselijke plannen, maar om te spreken van fascisten in de regering, dat gaat me toch wat ver. Het kabinet is kortzichtig en denkt uitsluitend in termen van korte termijn kosten en niet termen van korte en lange termijn baten. Dat is hen zwaar aan te rekenen om regeren geacht wordt vooruitzien te zijn. Precies waar het nu aan ontbreekt. Maar het streven naar algehele verdomming is toch nog niet fascistisch?

 2. Leendert
  12 juni 2011 at 19:46

  Ik weet niet of dit zozeer een kwestie van kortzichtigheid is. Rutte c.s. misbruiken de crisis en het argument dat er zogenaamd bezuinigd zou moeten worden om hun ideaal, een zo klein mogelijke collectieve sector, te verwezenlijken. Zijn beloofde land is de VS, waar het ieder voor zich is, waar miljoenen onder de armoedegrens leven en waar de crisis duidelijk heeft laten zien wat er kan gebeuren als je alles aan de markt overlaat (zie het recente failissement van het Philadelphia Orchestra, zodra het wat minder gaat laat het bedrijfsleven het afweten, daar heb je nu juist een overheid voor). Het treurige is dat een goed tegengeluid ontbreekt, en dat bijna iedereen die praatjes voor zoete koek slikt. Ondertussen is Rutte niets te dol om zijn doel te bereiken, gedoogsteun van de PVV en zelfs de SGP, als het nodig is. Kapot maken is geen kunst, iets waardevols opbouwen kost jaren. Er gaat veel kapot in dit land. Intriest….

 3. Laura
  12 juni 2011 at 20:22

  Ik neem ook veel aanstoot aan de hele presentatie; Zijlstra hanteert de bijl met een grote glimlach op zijn gezicht, en lijkt nergens ook maar een beetje sympathie te hebben voor de genootschappen die hij om zeep helpt. En luisteren doet hij ook niet, hij blijft maar dezelfde plaat afdraaien. Ook op het gebied van onderwijs en wetenschap is het huilen met de pet op. Overheidsbeurzen voor excellente studenten die naar buitenlandse topuniversiteiten door willen stromen zijn ook al stopgezet. Dat zou de markt moeten doen, en anders is er toch geen behoefte aan, aldus het kabinet.

  Het is echt om te huilen zo triest.

 4. Steven SURDÈL
  15 juni 2011 at 09:11

  Dat Nederland geen land van cultuur is maar van koopwaar ontdekte ik al toen ik kunstgeschiedenis studeerde. Daarom stel ik voor dat wij uit protest met zijn allen naar Frankrijk verhuizen. Niet dat Monsieur Sarko nu zo geweldig is, maar zijn voorganger Mitterand liet wèl de Opéra de Bastille bouwen. Toegegeven: deels uit ijdelheid, maar toch ook vanuit het besef dat de overheid de taak heeft om iets waardevols in stand te houden dat niet meteen in geld is uit te drukken. En hij schreef ook nog eens een boek met buitengewone beschouwingen, zoals dat Duitse en Franse politici van stand betaamt. Kom daar in Nederland eens om. En dan vinden ze het nog gek dat ze geen Europese topfuncties krijgen óók.

 5. Mauricio Fernández
  15 juni 2011 at 12:15

  Toen ik zo’n dertig jaar geleden naar Nederland kwam was dit min of meer een oase van melk en honing. De honing is zure yoghurt geworden en van de melk blijven alleen de koeien over, lees het RTL/Veronica-publiek dat nu prachtig wordt bediend door een stelletje minkukels waarvoor zelfs het woord fascistisch een te grote eer is.
  Toegegeven: bezuinigd moet maar de manier waarop getuigt enkel van een schandalig misprjzen voor de meest elementaire omgangsvormen en een totaal gebrek aan realiteitszin. Waar gaat er nu gebeuren met de conservatoria en overige kunstinstellingen? Deuren sluiten en pataatkramen van maken? Schande over deze regering (sic)en nog meer over de ‘man op de straat’die het zover heeft laten komen. Piangi Olanda!

 6. Pieter K. de Haan
  15 juni 2011 at 13:15

  De cultuur in Nederland is slecht af met een staatssecretaris als Halbe Zijlstra, die er blijk van geeft geen enkele affiniteit tot zijn beleidsterrein te hebben. Veel van wat in de loop van tientallen jaren is opgebouwd dreigt hij, natuurlijk namens dit monsterlijke kabinet, in één klap weg te bezuinigen. Ik wens niet tot de “linkse elite”, laat staan tot de “linkse kerk”, te worden gerekend maar te moeten leven in een land waarin de cultuur de nek wordt omgedraaid is ook voor mij een schrikbeeld. “Alles van waarde is weerloos”(Lucebert).

 7. Steven SURDÈL
  15 juni 2011 at 15:46

  Let wel: dat veel bestuurders inhoudelijk niets hebben met de hen toebedeelde portefeuille is zo gek niet. De meesten moeten na een jaar of vier weer op zoek naar een nieuwe baan, en wat dan telt is je prestige als harde bezuiniger bij weer andere bestuurders, en niet bij de podiumkunstenaars die feitelijk het werk doen waar de bestuurder op drijft. Onrechtvaardig, maar waar.

  Het enige wat de kiezers kunnen is protesteren, zoals nu bij de dreigende sluiting van het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag (zie de website). Een instituut met een onvergelijkbare collectie en zeer gespecialiseerde vaklui, die het muziekleven in Nederland van vele eeuwen in een nationale én internationale context kunnen plaatsen. In de archieven liggen o.a. documenten van Gustav Mahler en Richard Strauss. Iets beters hebben we in ons land niet. En dan waagt de staatssecretaris te spreken van ‘een gemeentelijke collectie met een beperkt publieksbereik’.

  Komt U eens op bezoek bij het NMI in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek, Mijnheer Zijlstra, dan ziet U ter plekke wat U van achter uw bureau aanricht. En neem dan meteen collega Verhagen mee, die meent dat niemand in Nederland nog behoefte heeft aan Keltisch. Ik wil U graag wat boeken laten zien – zo’n 207 om precies te zijn.

 8. Hanz Christian
  15 juni 2011 at 17:48

  In het regeerakkoord staat toch echt, als openingsstatement bij het kopje ‘cultuur’: ‘De overheid schept condities op het gebied van kunst en cultuur die de kwaliteit verhogen en de toegankelijkheid waarborgen.

  Loze woorden van dit kabinet want volgens Zijlstra: “als je Frans Bauer leuk vindt, is dat kwaliteit”. En wat is er toegankelijker dan Frans Bauer? Dus wat ‘leuk’ is is kunst. Volgens De staatssecretaris is op twitter alle weerstand juist contraproductief. Je staat werkelijk paf als je het leest.

  Het zou helpen als bewindslieden een aantoonbare kwalificatie hebben voor het vakgebied waar ze over moeten beslissen. Als diplomaat redt deze aanwaaipoliticus het in ieder geval niet. Het mag dit kabinet niet verbazen als ze de condities scheppen voor hartgrondig vijandschap en niet veel meer dan dat.